خدمات بازرسی قطعات   

شرکت پویا صنعت بهینه با همکاری و به کارگیری تعدادی از کارشناسان و متخصین فنی در رشته های مهندسی مکانیک ، متالورژی ، صنایع و شیمی از سال 81 درحوزه قطعات پلیمری ، مکانیکی و بدنه برقی ومجموعه ها بازرسی فنی قطعات خودرو را با شرکت سازه گستر سایپا آغاز نمود. فعالیت بازرسی این سازمان در دو بخش " بازرسی فنی " و " آدیت و استاندارد سازی" تفکیک گریده است. نظارت برفعالیت های مربوطه توسط مدیر بازرسی صورت می گیرد.

تمامی کارشناسان بازرسی و آپدیت علاوه بر تحصیلات مرتبط به دوره های تخصصی اصول پلیمری ، جوشکاری ، آبکاری و ... مسلط می باشند و همچنین به تکنیک ها و ابزارهای مدرن کیفی از جمله FMEA,SPC,MSA، آدیت فرایند و محصول و استاندارد سازی و الزامات استاندارد های مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و IATF:2016 آشنا می باشند.

  • بازرسی سالیانه 45 میلیون قطعه و مجموعه در بیش از پنجاه سازنده اصلی و فرعی
  • دریافت تندیس شرکت خدمات مهندسی برتر در همایش تعالی گروه سایپا و سازه گستر در سال 1386
  • بازرس مورد تایید شرکت سازه گستر از سال 1381 تاکنون
  • دارای امتیاز سیستمی 83 براساس ارزیابی شرکت سازه گستر سایپا
  • بازرس مورد تایید شرکت بهنگام آفرین سایپا