شرکت پویا صنعت بهینه

شرکت پویا صنعت بهینه در سال 1374 توسط کادری مجرب و متخصصین حرفه مشاوره مدیریت آغاز به کار نمود. ماموریت اصلی شرکت ارائه خدمات مشاوره، بازرسی، آموزش و فناوری اطلاعات در حوزه ها سیستم های مدیریت می باشد. این شرکت تا کنون بیش از 300 پروژه در حوزه های مشاوره ، بازرسی، آموزش و فناوری اطلاعات را در سازمان های مختلف تولیدی و خدماتی اجرا نموده است. شرح کوتاهی از فعالیت های این شرکت در ادامه آمده است.

زمینه های فعالیت و توانایی ها:

1-حوزه مشاوره:

آموزش ، مشاوره و اجرای سیستمهای ، ISO/TS 16949 ،ISO/IEC 17025 ،ISO 14001،OHSAS 18001،  HSE، IMS، ISO 22000، HACCP

2-حوزه بازرسی:

این شرکت با همکاری و به کارگیری بیش از 50 نفر از کارشناسان و متخصصین فنی در رشته های مهندسی مکانیک ، متالورژی ، صنایع و شیمی از سال 81 درحوزه قطعات پلیمری ، مکانیکی و بدنه برقی ومجموعه های بازرسی فنی قطعات خودرو را با شرکت سازه گستر سایپا آغاز نمود. فعالیت بازرسی این سازمان در دو بخش " بازرسی فنی " و " آدیت و استاندارد سازی" تفکیک گردیده است.

3-حوزه آموزش:

طراحی و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه سیستم های مدیریت و تعالی و فن آوری اطلاعات

4-حوزه فناوری اطلاعات:

طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت الکترونیکی EQMS-EIMS، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، پایش ها، کنترل مستندات و سوابق، گردش مکاتبات و کالیبراسیون، PM، برنامه ریزی تولید و بازرگانی، سیستم اتوماسیون مراکز درمان اعتیاد ATCAS، برنامه ریزی و کنترل تولید EPPS و ... .