سوابق کاری

شرکت پویا صنعت بهینه در زمینهISO9001

 

 

شرکت

گواهی دهنده

موضوعپروژه
کارشناس پروژه
نام کارفرما
نوع فعالیت
سال شروع
محل پروژه
ردیف
QMI ISO 9002 & QS 9000
آقایان موحدی و جلالی
روستا
تولید قطعات خودرو
78
سمنان
1
توف رينلند ISO 9002
آقایان موحدی و جلالی
وارش گستر
تولید درب اتوبوس
78
سمنان
2     
MIC ISO9002
آقای جلالی
شتاب آذر
تولید قطعات خودرو
79
تهران
3     
URS ارتقاء كيفيت
آقای جلالی
لاستيك پويا
تولید قطعات لاستیکی خودرو
80
تهران
4     
URS ارتقاء كيفيت
آقایان موحدی و جلالی
سازه کاران
تولید قطعات خودرو
80
تهران
5     
MIC ISO 9001 : 2000
آقایان موحدی و جلالی
فروزش پخش
تولید بخاری خودرو
80
کرج
6     
QMI ISO 9001 : 2000
آقایان موحدی و جلالی
پارس اشن
تولید رنگ و رزین
81
گرمسار
7     
MIC ISO 9001 : 2000
آقایان موحدی و جلالی
مرآت
خدمات آموزشی
81
تهران
8     
MIC QS9000
آقایان موحدی و جلالی
پيكو
تولید قطعات خودرو
81
تهران
9     
IMQ ISO 9001 : 2000
آقایان موحدی و جلالی
بيمارستان 15 خرداد
خدمات درمانی
81
سمنان
10  
URS ISO 9001 : 2000
آقایان موحدی و جلالی
توسعه سايپا
طراحی و مهندسی قطعات خودرو
81
تهران
11  
MIC ISO 9001 : 2000
آقایان موحدی و جلالی
صانع
تولید کننده موتور سپند
81
تبریز
12  
IMQ ISO 9001 : 2000
آقای موحدی
ياران ساختار آذر
گوني هاي P.P
81
تبریز
13  
MIC ISO 9001 : 2000
آقایان جلالی و زینالی
كارابينش
سرب بالانس
82
جاجرود
14  

 

برای دریافت فایل Pdf کامل رزومه شرکت پویا صنعت بهینه، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

دریافت رزومه